Privacy policy

Pixelgenie verwerkt persoonsgegevens in het kader van administratie. Uiteraard gaat Pixelgenie vertrouwelijk en zorgvuldig met uw gegevens om.


Voor een gedeelte van de hierna genoemde verwerkingen van uw persoonsgegevens geldt de opdrachtgever als verantwoordelijke in de zin van de privacyregelgeving. Daarnaast geldt dat Pixelgenie voor een deel van de verwerkingen mede als verantwoordelijke in de zin van de privacyregelgeving. Om u volledig te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de dienstverlening informeren wij u. U kunt voor vragen over deze verwerkingen van uw persoonsgegevens bij ons terecht.


Contactgegevens
Adres:
Uniceflaan 29
3223 PA Hellevoetsluis
Contactpersoon:
Dhr. B. Gerritse
Eigenaar


Gegevensverwerkingen
Pixelgenie kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Pixelgenie , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Pixelgenie verstrekt. Pixelgenie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Pixelgenie verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.


Daarnaast kan Pixelgenie uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit website gerelateerde diensten (onlinemarketing, website ontwikkeling).


Bewaartermijnen:
Pixelgenie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld en niet langer dan de wettelijke termijnen. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen:


Pixelgenie verstrekt uw personeelsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Google Analytics:
Pixelgenie maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Uw IP adres wordt hierbij geanonimiseerd. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Pixelgenie te kunnen verstrekken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Pixelgenie heeft hier geen invloed op.

Pixelgenie heeft Google geen toestemming gegeven om via Pixelgenie verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@pixelegenie.nl, Pixelgenie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen:
Pixelgenie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Pixelgenie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Pixelgenie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Pixelgenie op via info@pixelgenie.nl, www.hradviesbureau.com is een website van Pixelgenie. Pixelgenie is als volgt te bereiken:

Postadres: Uniceflaan 29, 3223PA Hellevoetsluis
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 713 655 40
E-mail adres: info@pixelgenie.nl

Wijzigingen privacyverklaring
Pixelgenie kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Pixelgenie raadt u aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Datum laatste wijziging: 29 augustus 2018